test 3

Kaugtöö mõju

 

Kaugtöö, mis COVID-19 pandeemia ajal muutus üleöö peaaegu kõikidele sektoritele kättesaadavaks ja vajalikuks töökorralduse vormiks, on toonud kaasa olulisi muutusi nii töötajate elus kui ka organisatsioonide toimimises. Eriti oluliseks on muutunud kaugtöö mõju inimeste heaolule ja töö tulevikule. Artikkel “How remote work changes the world of work” käsitleb kaugtöö mõiste keerukust, tuues välja, et traditsiooniline arusaam füüsilisest distantsist ja kontorist on lihtsustatud (Shen, Leonardi, & Parker, 2023). Kaugtöö ei ole uus asi, kuid see sai Covidi tulekuga üle maailma massiliselt kasutusele võetud, kui meil oli piiratud füüsiline liikuvus. Eelpool mainitud artiklis viitavad uuringu tulemused sellele, et kaugtöö on mitmemõõtmeline, mõjutades üksikisikuid ja organisatsioone keerukal viisil, sealhulgas muutused töö koordineerimises, meeskondade toimimises ja kuidas töötajad oma ülesannetesse ja üksteisesse suhtuvad (Shen, Leonardi, & Parker, 2023).

Oma kogemusest lähtudes muutub väga palju suhtlemise sagedus ja ka suhtumine inimestesse. Sageli tekib arvamus, et kui inimene ei käi kontoris koha peal, siis kas ta üldse teeb tööd ning tuld lisab asjale juurde kui selgub, et kellelgi on midagi tegemata. Sotsiaalne mõju kaugtööd tehes on väga suur ja avaldub minu hinnangul suhteliselt kiiresti. Inimestel on suhtumine, et kui me inimesega mingi periood ei suhtle, siis ta pole mul enam nii hea tuttav kui näiteks võis olla pool aastat tagasi. Võib vist öelda, et me n.ö. viskame kergekäeliselt inimesi üle parda. Olen nõus, et kaugtööl on mingi piirini positiivne mõju töötajate rahulolule, kuid inimsuhete ja info vahetusega on asi veidi keerulisem. Üldiselt on inimestel töö juures mõni üksik kontakt, kellega suheldakse rohkem või igapäevaselt, mistõttu jääb enamus töökaaslasega ikkagi teatud distants. Kuigi oma põhitöökohast lähtudes arvan ma, et kaugtööl on negatiivne mõju kommunikatsioonile ja inimestevahelistele suhetele, siis näiteks virtuaalse assistendi näol on mul ka positiivne kogemus.  Minu hinnangul tuleneb see sellest, et virtuaalse assistendina olen ma iseenda ülemus ja klientidega koostööd tehes on minu maine kaalul ning see tagab juba automaatselt kõrgema pühendumise ja saavutusvajaduse.

Minu hinnangul kaugtöö isoleerib inimest, millele annab kinnitust ka artikkel „The impact of remote work and mediated communication frequency on isolation and psychological distress“. Selles  tuuakse esile keeruline suhe kaugtöö, vahendatud suhtluse ja psühholoogilise heaolu vahel. Kaugtöö seostati suurenenud isolatsioonitundega, kinnitades muret kaugtöö isoleeriva olemuse pärast. Artiklis välja toodud uuring kinnitab vajadust tugevdada ühendusi kaugtöötajate vahel ja et vahendatud suhtlus on oluline vahend kaugtöö negatiivsete mõjude leevendamiseks sotsiaalsetele sidemetele ja psühholoogilisele heaolule (Sivunen & Van Zoonen, 2021).

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Scroll to Top