Võtmed kätte asümmeetrilised solarlahendused

Ettevõttest

OÜ Amper ja volt elektritööd on juba 12 aastat tagasi asutatud ettevõte, mille tegevusvaldkonnad on ajaga mitmekesistunud ning kohandunud vastavalt turu nõudmistele ja tehnoloogilistele arengutele. Algusaastatel oli meie fookuses elektrikilpide ehitus, seejärel laienesime vähesel määral elektritöödele ning viimased 8 aastat oleme suunanud oma tegevuse päikeseenergia valdkonda. Selle aja jooksul oleme ettevõttena pidevalt täiustanud ja laiendanud oma päikeseenergia projektide portfelli, hõlmates mitmesuguseid võimalusi alates suuremahulistest megavatistest võrkumüügijaamadest kuni väiksemate null-võrkumüügijaamadeni, mis on kohandatud sobima erinevat tüüpi katustele. Meie kogemused ja oskused on võimaldanud meil edukalt realiseerida projekte, mis hõlmavad mitmekesist hulka katusetüüpe, sealhulgas viilkatused, lamekatused ja laastukatused.

OÜ Amper ja volt elektritööd Maajaam

Projekteerimine ja paigaldamine

Megavatise võrkumüügijaama projekteerimine ja ehitamine nõuab suurt täpsust ja tehnilist oskusteavet. Sellised jaamad on tavaliselt suured ja võimsad, mõeldud suure hulga elektrienergia tootmiseks ning ühendatud tavaliselt elektrivõrku. Nende jaamade ehitamine on keerukas protsess, mis hõlmab hoolikat planeerimist, projekteerimist ja paigaldust, et tagada nende tõhus ja ohutu toimimine. Selliste jaamade rajamine nõuab tihti ka põhjalikke uuringuid ja analüüse, et leida optimaalne lahendus, mis vastab klientide vajadustele ja kohalikele regulatsioonidele.

Null-võrkumüügijaamad on aga suunatud peamiselt eramajadele või väiksematele ärihoonetele, mis ei ole ühendatud elektrivõrguga. Need jaamad võimaldavad hoonetel toota omaenda elektrienergiat ning vajadusel ülejääva energia müüki tagasi võrku. Null-võrkumüügijaamade eelised hõlmavad energiakulude kokkuhoidu, energiasõltumatust ja keskkonnasõbralikkust. Nende ehitamine nõuab samuti täpsust ja tähelepanu detailidele, et tagada süsteemi tõrgeteta toimimine ja vastavus kõigile kehtivatele standarditele ja regulatsioonidele.

katusejaam OÜ Amper ja volt elektritööd Päikesepaneelid laastukatusel.

Erinevat tüüpi katuste kasutamine päikeseenergia jaamade paigaldamisel nõuab samuti erinevaid lähenemisviise ja tehnilisi lahendusi. Viilkatused, lamekatused ja laastukatused omavad erinevaid omadusi ja tehnilisi väljakutseid, mis tuleb arvestada projekteerimise ja ehitamise käigus. Näiteks võib viilkatusel olla vaja kohandada päikesepaneelide paigaldust vastavalt katusenurkadele ja suunale, samal ajal kui lamekatusel võib olla vaja erilahendusi, et tagada paneelide tõhus ventilatsioon ja jahutus. Laastukatuste puhul võib vaja minna erilist kinnitusmeetodit, et tagada paneelide stabiilsus ja turvalisus.

Meie ettevõttel on välja töötatud tugev ja sertifitseeritud projekteerimistiim, kellel on pikaajaline kogemus päikeseenergia projektide planeerimisel ja elluviimisel. Meie projekteerimis- ja insenerimeeskonnad tagavad, et iga projekt saab optimaalse lahenduse vastavalt klientide vajadustele ja kohalikele regulatsioonidele. Lisaks sellele omame professionaalseid paigaldusmeeskondi, kellel on pikaajaline kogemus päikesepaneelide paigaldamisel erinevatele katusekonstruktsioonidele.

Terviklahendused ja kliendikesksus

Mõistame, et iga hoone tehnosüsteem vajab individuaalset lähenemist ning paljudel klientidel võib puududa teave päikeseenergia lahenduste kohta ning nende eelistest ja puudustest. Seetõttu soovime olla oma klientidele usaldusväärsed partnerid, pakkudes kvaliteetset nõustamist ja konsultatsioone ning toimides vahendajana erinevate osapoolte vahel, olgu selleks Elektrilevi, kohalik omavalitsus või muud asjakohased ametkonnad.

Iga omavalitsus omab spetsiifilisi nõudmisi ja regulatsioone, mis võivad mõjutada päikesejaamade paigaldust ning seetõttu on oluline tagada nende nõuete täitmine. On olnud olukordi, kus päikesejaamade projekteerimisel tuli kohandada või värskendada maja andmeid ja parameetreid vastavalt kohalikele regulatsioonidele või muudatustele. Koostöös klientide ja kohalike omavalitsuste ametnikega oleme suutnud edukalt kohandada projekte vastavalt kohalikele nõudmistele ning tagada projekti sujuva kulgemise.

Päikesejaamade puhul pakume klientidele terviklahendust alates projekteerimisest kuni paigalduseni, olles neile usaldusväärne “võtmed kätte” teenusepakkuja. See tähendab, et klient saab meilt kogu vajaliku abi ja tuge, et luua oma kinnisvarale efektiivne ja keskkonnasõbralik päikeseenergia tootmise süsteem, olles samal ajal kindel, et projekt on professionaalselt ja kvaliteetselt ellu viidud ning vastab kõikidele kehtivatele nõuetele ja standarditele.

Erakliendile

Avastage, kuidas meie päikesepaneelilahendused teie kodule sobivad, sealhulgas asümmeetria tähtsus energiaomatarbimisel ja võrgumüügil, pakkudes kohandatud ja murevaba energiatõhusust.

Ärikliendile

Uuri päikesepaneelide üldteavet, kasutegureid ja tootlikkust äriklientidele.

Maajaam

Tutvu maajaama kohta käiva põhjaliku teabega, sealhulgas selle eeliste, funktsioonide ja potentsiaalse tootlikkusega.

Katusejaam

Uuri katusejaama kohta käivat üksikasjalikku teavet, mis hõlmab selle eeliseid, tööpõhimõtteid ja võimalikku tootlust.

SolarLink

Ametlik koostööpartner

Maajaam

Võta meiega ühendust!

Scroll to Top