Maajaam

Maajaamad on maapinnale paigaldatud päikeseelektrijaamad, mis koosnevad suurest hulgast  päikesepaneelidest, mis muundavad päikesevalguse elektrienergiaks. Erinevalt katusejaamadest, mis paigaldatakse olemasolevatele hoonete katustele, rajatakse maajaamad otse maapinnale, kasutades selleks spetsiaalseid konstruktsioone, mis hoiavad päikesepaneele optimaalses asendis päikese suhtes.

Eesti taastuvenergia arengukava kuni aastani 2030 seab ambitsioonikad eesmärgid, nähes ette koguni 50% taastuvenergia kasutamist kogu energiatarbimise raames. Tänaseks seisuga ulatub taastuvenergia osakaal 25,6% kogutarbimisest, mis on pea kaks korda vähem 2030. aasta eesmärgist.

maajaam

Projekti käivitamine ja lähteandmete kogumine toimub peamiselt tellija ja paigaldusettevõtte vaheliste kohtumiste käigus. Siin saadakse selgust tellija soovide, võimaluste ja olemasolevate nõuete osas ning samuti märgitakse üles planeeritava päikeseelektrijaama kitsaskohad.

Üheks oluliseks faktoriks päikeseelektrijaama paigaldamisel on asukoha valik. Eestis soovitatakse päikesepaneele paigaldada lõunakaare suunas, kuid erinevad tegurid nagu olemasolevad elektrirajatised, maastiku iseärasused või varjude tekkimise oht võivad seda mõjutada.

Päikeseelektrijaama efektiivsuse tagamiseks on oluline valida õige kaldenurk ja suund. Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni poolt koostatud tabelid aitavad leida optimaalseid paigaldusnurki vastavalt piirkonnale.

Lisaks on oluline arvestada päikesekiirguse hulka, mis mõjutab elektri tootmise võimet. Omaniku soovi jälgida ja monitoorida päikeseelektrijaama on samuti oluline kaaluda, kuna see võimaldab varakult avastada võimalikke probleeme ja tagada jaamade tõhus toimimine.

 

Olulised geograafilised tegurid, nagu keskkonna- ja veekaitselised piirangud, ning erinevad tehnilised aspektid, sealhulgas elektrivõrguga ühinemise tingimused ja päikesepaneelide ning inverterite valik, mängivad olulist rolli päikeseelektrijaama planeerimisel ja rajamisel. Kõik need tegurid tuleb hoolikalt kaaluda, et tagada jaama optimaalne toimimine ja vastavus kõigile nõuetele.

Maajaam

Projekteerimine ja ehitusloa taotlemine

Maapäikeseelektrijaamade projekteerimine ja ehitusloa taotlemine on olulised etapid päikeseenergia rajatiste loomisel. Projekteerimine on vajalik ehitusloa taotlemiseks ning tagab, et päikeseelektrijaam vastab nii klientide vajadustele kui ka seaduslikele nõuetele. Päikeseelektrijaama projekteerimisel keskendutakse efektiivsusele, suurima toodangu saavutamisele ning majanduslikule kasule. Oluline on valida optimaalne päikesejaama suund ja seadmete lahendus, tagades madalad süsteemikaod, maksimaalse päikesekiirguse ja hea rikkekindluse.

Projekteerimistingimuste saamiseks tuleks esmalt konsulteerida kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistiga. Projekteerimistingimuste taotlus tuleks esitada alles pärast vajaliku teabe kogumist ning riigilõivu tasumist.

Enne projekteerimist on oluline selgitada välja vallapoolsed nõudmised ning projekteerimistingimuste vajadus. Eesti praktikas ei pruugi alati olla vajalik projekteerimistingimuste taotlemine, kuid eranditeks tuleb valmis olla. Hilisemad komplikatsioonid võivad tekkida, kui projekteerimistingimuste vajadus selgub alles pärast põhiprojekti esitamist.

Täismustade paneelidega maajaam 1.0

 

Maakaabli valikul tuleb arvestada mitmeid tegureid, sealhulgas paigaldamisvõimekus, koormusvoolu piirang, pikkus ja pingeklass. Kaabli valimisel tuleks tagada ühilduvus inverteriga ning jälgida pingelangu piiranguid. Projekteerija ülesanne on lisada materjalide spetsifikatsiooni kõigi kasutatavate seadmete, kaablite ja ühenduskomponentide kogused ning tagada ehitusprotsessi sujuvus. Ehitusloa saamiseks peab ettevõttel olema vastav MTR registreering ning korrektsus projektidokumentatsioonis. Ehitusloa taotlemise protsessi alustamiseks tuleb veenduda projekti korrektsuses ning esitada vajalikud dokumendid vastavalt ehitisregistri poolt ettenähtud vormistamise regulatsioonidele.

Maajaamade peamised eelised on

Maajaam, päikesepark

Võta meiega ühendust!

Scroll to Top